الدرمی

برای ما داستان ها جالبن؛ ما عاشق داستانیم

ما باور داریم که داستان ها جذابن، ما دوست داریم که داستان خودمونو همه بخونن. ما میخوایم دنیایی بسازیم که داستان های واقعی انسان ها اون دنیا رو جذاب کنه. برای این کار الدرمی رو ساختیم تا بتونیم کنار هم از داستان های همدیگه لذب ببریم و همچنین تا ابد داستان ها و خودمونو زنده نگه داریم. 

پارسا چوبچیان

پارسا چوبچیان

هم بنیان گذار و مدیر بازاریابی

جواد ولیدابادی

جواد ولیدابادی

هم بنیان گذار

امیرحسین ولیدابادی

امیرحسین ولیدابادی

بنیان گذار و مدیر عامل